Навчання студентів у Чернігівському національному технологічному університеті здійснюється за такими формами:

·         денна (очна);

·         заочна, дистанційна;

Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійної програми підготовки (ОПП) фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Денна форма навчання є основною, при якійнадання освітніх послуг здійснюється шляхом організації безпосередньої взаємодії викладачів зі студентами в умовах денної і вечірньої форм навчання.

Заочна форма – це форма здобуття певного рівня освіти без відриву від виробництва. Заочна форма навчання розрахована насамперед на тих, хто працює за напрямком майбутньої спеціальності. Організація навчального процесу в міжсесійний період спрямовується на самостійну роботу студентів з метою опанування змісту навчального плану.

Дистанційне навчання є реалізацією заочної форми навчання на основі комп'ютерно-телекомунікаційних технологій.

Заочна форма навчання з певної спеціальності можне бути відкрита якщо:

·         спеціальність акредитована за відповідним рівнем;

·         є денна форма навчання з цієї спеціальності (за винятком спеціальностей специфічних категорій);

·         є необхідне навчально-методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення цієї форми навчання.

Відкриття заочної форми навчання з певної спеціальності здійснюється за рішенням Вченої ради університету на підставі відповідної рекомендації Методичної ради університету за умови відповідного інформаційного та методичного забезпечення цієї форми навчання.

Наші реквізити для оплати 

                        Оплата за навчання                                              Оплата за гуртожиток

Одержувач: Чернігівський національний технологічний університет
Код ЄДРПУ 05460798
банк одержувач:
ДКСУ МФО 820172,
р/р 31256273106996
Одержувач: Чернігівський національний технологічний університет
Код ЄДРПУ 05460798
банк одержувач:
ДКСУ МФО 820172,
р/р 31253273206996